× รายการนี้ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากปิดลงแล้ว

A 98. เหรียญในหลวงพระราชสมภพครบ 4 รอบ ปี18 บล๊อคผม 3 เส้น นิยม

https://manymarket.com/shop/psp109/?page=7

 
รายการภาพ
ราคา 9.00
จำนวน
 
รายการนี้สามารถซื้อโดยตรงจากผู้ขาย
ราคาซื้อ  9.00 ( ) ใช้งานอยู่
มีจำนวน 1
มีจำหน่ายถึง
ลงประกาศเมื่อ
ผู้ลงประกาศ   psp109
  0
การเฝ้าดู 0 ดูรายการทรัพย์สินอื่น ๆ
คำอธิบาย
เหรียญในหลวงพระราชสมภพครบ 4 รอบ ปี 2518 คณะสงฆ์จัดทำเหรียญนี้ขึ้นมาด้วยพิธีการที่ ยิ่งใหญ่สุด ๆ เหรียญนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัด  เหรียญนี้มีหลายบล๊อค เพราะผลิตจำนวนมาก ดังนั้นจึงใช้บล๊อคหลายอัน เหรียญนี้เป็นบล๊อคนิยม เหล่านักสะสมเรียกว่า บล๊อคผม 3 เส้น เป็นเหรียญที่มีพิธีใหญ่ และพุทธคุณสูง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ขอพระบรมราชาณุญาต สร้างเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อทูลเกล้าฯถวาย เพื่อที่จะพระราชทานแก่ทหารตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนและประชาชนทั่วไป ทางคณะสงฆ์ได้อาราธนาพระเถราจารย์ มาร่วมประกอบพิธีชัยมังคลาภิเษก ที่พระอุโบสถวัดรพระศรีรัตนศาสดาราม กำหนดพิธีมหาฤกษ์มหามงคลตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2520 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน๕ โดยท่านสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานจุดเทียนชัย พระเถราจารย์ชั้นผู้ใหญ่ 9 รูป จากวัดหลวงประจำรัชกาลทั้ง9วัด เจริญพระพุทธมนต์ พระเกจิอาจารย์49รูป ร่วมเจริญคาถานั่งปรกบริกรมมปลุกเสก ประกอบด้วย
1.สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ 
2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส 
3.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (สงี่ยม) วัดสุทัศน์ 
4.พระธรรมศิริชัย วัดพระปฐมเจดีย์ 
5.พระเทพสาครมุนี (ลพ.แก้ว) วัดช่องลม 
6.พระเทพคุณาธาร (เจียม) วัดโสธรฯ 
7.พระเทพวราลังการ (ลป.ศรีจันทร์) วัดเลยหลง 
8.พระเทพวุฒาจารย์ (ลพ.เปลื้อง) วัดสุวรรณภูมิ 
9.พระราชอุทัยกวี 
10.พระราชญาณดิลก (ลพ.ชิต) วัดเขาเต่า หัวหิน 
11.พระราชภัทราจาร วัดราชบพิธฯ 
12.พระญาณสิทธาจารย์ 
13.พระชินวงศาจารย์ (ลพ.พุธ) วัดป่าสาลวัน 
14.พระวิมลกิจจารักษ์ วัดชนะสงคราม 
15.ลป.โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 
16.ลพ.ชา วัดหนองปาพง 
17.ลป.พรหมา วัดพระบาทตากผ้า 
18.ลพ.สนิท วัดศีลขันธ์ 
19.ลป.ดุลย์ วัดบูรพาราม 
20.ลพ.ใหญ่ วัดสะแก อยุธยา 
21.ลพ.บาง วัดหนองพลับ สระบุรี 
22.ลพ.เชื่อม วัดเกศไชโย อ่างทอง 
23.ลพ.เส็ง วัดน้อยนางหงษ์ 
24.ลพ.เที่ยง วัดม่วงชุม 
25.ลพ.ผิว วัดสง่างาม 
26.ครูบาอินทจักร วัดบ่อหลวง เชียงใหม่ 
27.ลป.บุญ วัดวังมะนาว 
28.ลพ.เชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ 
29.ลพ.แพ วัดพิกุลทอง 
30.ลพ.เริ่ม วัดจุกกระเฌอ ชลบุรี 
31.ลพ.ทอง วัดบ่อนอก ประจวบฯ 
32.ลพ.อ่อน วัดเพียมาตร ศรีสะเกษ 
33.ลพ.จ้วน วัดพระบาทเขาลูกช้าง 
34.ลพ.อุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม 
35.ลพ.เนื่อง วัดจุฬามนี 
36.ลพ.จ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
37.ลพ.กี๋ วัดหูช้าง 
38.ลพ.สิน วัดกิ่งแก้ว 
39.ลพ.ท่อน วัดศรีอภัยวัน จ.เลย 
40.ลพ.เฟื่อง วัดธรรมสถิต ระยอง 
41.พระอาจารย์บุญมา วัดสิริสาลวัน หนองบัวลำภู 
42.ลป.สาม วัดป่าไตรวิเวก 
43.พระอจ.แว่น ธนปาโล วัดสุทธาวาส 
44.พระอจ.บุญ วัดศรีสว่างแดนดิน 
45.อจ.ผั่น วัดถ้ำเอราวัณ จ.เลย 
46.พระอจ.วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม 
47.พระอจ.หนู วัดดอยแม่ปั๋ง 
48.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ร้อยเอ็ด 
49.พระอจ.สมชาย วัดเขาสุกิม

 
คำถามและคำตอบ เข้าสู่ระบบตั้งคำถาม

รายการนี้ ยังไม่มีผู้ตั้งคำถาม