× ประกาศนี้ได้หมดอายุลงแล้ว

หลวงพ่อพระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร รุ่นสร้างโรงพยาบาล

Laung Phor Sotorn Wat Sotorn 1st Batch Donate to Build Hospital

 
รายการภาพ
ส่งข้อความหรือคำถามโปสเตอร์รายชื่อ:*
วันที่ประกาศหมดอายุ
วันที่ลงประกาศ
ชื่อสมาชิก   pimza2020
  4
ติดตามประกาศ 0 ดูรายการทรัพย์สินอื่น ๆ
คำอธิบาย

หลวงพ่อพระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร รุ่นสร้างโรงพยาบาล นำรายได้ทั้งหมด สร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

เปิดรับจองใน  วันที่ 10 สค. ได้ที่วัดสมานฯ. / วันที่ 1 กย. ตามศูนย์จอง 
( เปิดรับจอง ในเวลาจำกัด ) นำรายได้ทั้งหมด สร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามและจัดซื้อเครื่อง
มือแพทย์

เปิดรับจองที่ วัดสมานรัตนาราม เป็นปฐมฤกษ์ วันที่ 10 สิงหาคม พศ. 2560 เป็นต้นไป ท่านที่จองภายในวันที่ 10-20 สค. 60 จองทำบุญบูชาตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับชุดสมนาคุณพิเศษ 1 ชุดฟรี

คำถามและคำตอบ เข้าสู่ระบบตั้งคำถาม

รายการนี้ ยังไม่มีผู้ตั้งคำถาม