ข้อเสนอแนะสำหรับ Chaiyasit.su@egat.co.th
ค่าเฉลี่ย
0.0
0
0
0
0
0
ผู้ขายเฉลี่ย
0.0
0
0
0
0
0
ผู้ซื้อโดยเฉลี่ย
0.0
0
0
0
0
0
อันดับ ซ้ายโดย ลงประมูล วันเวลา